Varför RPG

Riksförbundet Pensionärs Gemenskap 

Som pensionär har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar och som värdegrund är något värdefullt i dagens samhälle och tillvaro, så är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och politiskt oberoende pensionärsorganisation som vill värna om människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och ålder. Du behöver inte vara pensionär. Verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga i vitala frågor.

RPG har  medlemmar i  föreningar runt om i hela landet. Intressebevakning Pensionärsråd eller pensionärskommitté inom landssting/region och kommuner. RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter.

I Sunne har vi representant i Sunnes Lokala Pensionärsråd Gemenskap Som medlem i RPG Sunne kan Du delta i stimulerande program och aktiviteter

  • Du får berikande gemenskap i RPG-föreningen

  • Du är försäkrad i samband med alla RPG-arrangemang

 

Förmåner RPG:s Medlemsförsäkringar erbjuder många förmånliga liv - och olyckfallsförsäkringar till RPG-medlemmar. Kostnadsfritt Smart Seniorkortet som kan beställas tel. 08-410 426 10 eller http://www.smartsenior.se rabattkod RPG2016

Vid aktivering av smartsenoirkort skall "medlemsnummer pensionärsförbund" anges Detta nr är för Sunne RPG 5251

10% rabatt på SJ-tåg inom Sverige + till o från Köpenhamn och Oslo Rabattkod RPG10 när Du löser biljett Medlemskap

Att vara medlem kostar 2022 250 kr per person. I medlemskapet ingår prenumeration på tidningen Seniorposten, 5 nummer per år

Vill Du veta mera, kontakta:

     • Ordf. Kjell Sundström tel: 070-3229860

    • V. ordf. Eva Sandsgård tel: 070-5876598