Nyheter från Förbundet 2021-03-29

RPG:s riksstämma 2021 Planeringen av RPG:s riksstämma den 17 - 18 september, 2021 är i full gång.

Riksstämman kommer att hållas i Equmeniakyrkan Fiskebäck i stadsdelen Västra Frölunda i Göteborg.

Information och inbjudan kommer att publiceras i SeniorPosten nummer 2 samt på RPG:s hemsida i april.

Motioner till riksstämman 2021 Motioner välkomnas senast den 17 juni 2021 men gärna tidigare så att de hinner beredas av förbundsstyrelsen och därefter publiceras i SeniorPosten nummer 3. Manusstoppet till nummer 3 är 14 maj. Motioner som inkommer senare kommer att beredas under sommaren och publiceras på hemsidan under augusti.

Motioner skickas till rpgkansli@rpg.org.se eller till RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm. Skriv ”motioner till riksstämman 2021” i ämnesraden på mailet eller märk kuvertet ”motioner”.

Rabatter via Smart Senior