Vårens Program

  • Tisdag 21 mars Årsmöte

  Medverkan av Lennart Larsson och  Mattias Fröding


  Årsmötsförhandlingar o servering

   

  • Tisdag 18 April Medlemsmöte

  Kurt Engström berättar om Missionärspionjär

  Nils Westlind 

  Från Svenneby till Mukimlungu

   

  • Lördag 29 April kl 16.00- ca 19.00  O. B.S  Dag och Tid

  En eftermiddag om Frikyrkans historia

  Rune W Dahlén berättar om Svenska Missionsförbundet

  Vi ser en Film om Frikyrkans Historia

  Servering mellan programpunkterna

   

  • Tisdag 13 Juni kl 14.00

  O.B.S Vi träffas på Sundsberget-Sommarhemmet

  Säsongsavslutning  Vi träffas sjunger trivs och fikar

                                 

                   Välkomna till våra samlingar