Föreningens styrelse

Orförande               Kjell Sundström

Vice ordförande    Eva Sandsgård

Kassör                      Kent Andersson

Sekreterare             Elisabeth Reinholdsson

Övriga                       Gunnel Andersson

                                    Ingegerd Gunnarsson

                                    Mait Larsson

Se bilder på styrelsen nedan

Styrelsen från vänster övre raden: Elisabeth, Eva, Mait -mittenbilden,Nils.   Undre raden fr.v. : Ingegerd,Kjell,Gunnel,Kent

Styrelsen från vänster övre raden: Elisabeth, Eva, Mait -mittenbilden,Nils. Undre raden fr.v. : Ingegerd,Kjell,Gunnel,Kent